Theater Collaborations

“Wier der Wolf” Cie Alma Alba L.Papachrysostomou, Geneva, 2014

pen

image2

“Wall” T.Loverdou, Patra, 2009

poster01

“Muses et Femmes” Cie Alma Alba – L.Papachrysostomou, Geneva 2012

muses

afis01

muses2

muses-col

“At Trambala” Amalgama – M.Gorgia, Athens 2014

im1

“Mon Valmont”, Amalgama – Maria Gorgia, Athens 2008

“10:15 Saturday Night” Nostalgia – Y.Simonas, Athens

Sat.Night

  “Ιn readiness V ” Ιros Αggelos – P.Gallias

IROS0003

nera5

 

“Pool No Water” Protes Iles – C.Lygas, Athens 2010

poolmore6

pool