«Έκτακτη ανακοίνωση»

Δράση/συμμετοχή στους Αρχαιολογικούς Διαλόγους (Διάλογοι μεταξύ αρχαιολογίας, ανθρωπολογίας και σύγχρονης τέχνης), Κυριακή 11 Ιανουαρίου, 2015 Σε ένα από τα πάνελ…

Europe Amongst the Ruins – Graz

Exploring Third-positionism (Autonomous Nationalism, National Anarchism, National Bolshevism, Radical Traditionalism) Black Circle performs at Graz at the “Truth is Concrete”…

Noctrunal Assembly

video, Geneva 2013 (for greek scroll down) The “nocturnal assembly” is a bizarre and dark re-enactment of a general assembly,…

Onirolipsia

Sleeping disorders. A dialogue between a psychoanaliste and an ‘analysant’. performance, Geneva 2014 with Jérôme Sire and Jérémie Baud The…

Rebirth Therapy Group (RTG)

A New Age Clinic is the setting for the promotion of the ‘Rebirth Therapy Group’ which customizes New Age therapies…